Úspory energie ve veřejných budovách - Penzion pro seniory, Lískovecká 86

 

Projekt: Úspory energie ve veřejných budovách  - Penzion pro seniory, Lískovecká 86

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006274

Realizace: duben 2016 - srpen 2018

 

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna oken a zateplení střechy budovy technického zázemí penzionu pro seniory za účelem úspory energie.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy technického zázemí penzionu pro seniory.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.