Úspory energie ve veřejných budovách – Radniční 13

Projekt: Úspory energie ve veřejných budovách – Radniční 13

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014821

Realizace: únor 2021 – březen 2022

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení a výměna oken objektu rekonstruovaného na kancelářské prostory.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu užívání kancelářských prostor a snížení nákladů na provoz.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.