Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku

Projekt: Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011143

Realizace: říjen 2019 – 

Popis projektu: Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek. Součástí projektu je i vybudování varovného informačního systému, bezdrátových rozhlasů, ve městě Frýdku-Místku a v jeho městských částech Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Tento systém bude napojený na JSVI a bude sloužit k varování obyvatelstva při povodních.

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření podkladu, který bude sloužit povodňovým orgánům pro řízení povodňové ochrany a zajištění včasného informování a varování obyvatelstva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.