Vybudování akumulační nádrže u ZŠ a MŠ Skalice

Projekt: Vybudování akumulační nádrže u ZŠ a MŠ Skalice

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013771

Realizace: srpen 2020 – prosinec 2020

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování 2 ks podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu s přepadem na stávající dešťovou kanalizaci na zahradě ZŠ a MŠ Skalice. Dešťová voda bude využita na zálivku zeleně školní zahrady a veřejné zeleně a tím dojde k úspoře pitné vody. Realizací projektu dojde k zadržení vody v krajině o objemu 14 m3.

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování 2 ks podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.