Úspory energie ve veřejných budovách – Městská knihovna, ul. Hlavní, č.p. 111

Projekt: Úspory energie ve veřejných budovách – Městská knihovna, ul. Hlavní, č.p. 111

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013690

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení budovy Městské knihovny za účelem úspory energie. Investiční akce zahrnuje komplexní rekonstrukci budovy Městské knihovny, do projektu jsou zahrnuty pouze výdaje spojené se zateplením vč. výdajů na výměnu oken a dveří a na realizaci plynovodní přípojky.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Městské knihovny.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.