Revitalizace Penzionu pro seniory, Lískovecká 86 – spojovací krček

Projekt: Revitalizace Penzionu pro seniory, Lískovecká 86 – spojovací krček
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010214

Realizace: srpen 2019 – duben 2020

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení spojovacího krčku penzionu pro seniory včetně výměny oken za účelem úspory energie. Projekt navazuje na již zrealizovaný projekt Úspory energie ve veřejných budovách – Penzion pro seniory, Lískovecká 86.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy penzionu pro seniory.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.