Pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad

Projekt: Pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad

Registrační číslo: CZ.05.01.05/05/22_004/0000589

Realizace: září 2023 – červen 2024

Popis projektu: Obsahem projektu je rozšíření systému pro oddělený sběr formou zavedení door-to-door systému, a to konkrétně pořízení sběrných nádob na využitelné odpady – plasty a biologicky rozložitelný odpad (BRO), které budou umístěny u rodinných domů občanů statutárního města Frýdku-Místku.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora separace plastových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů přímo u občanů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.