Rok 2019

Dne 25. 4. 2019 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2019.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 31. 3. 2019

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2019

3. Přílohu k 31. 3. 2019