Rok 2022

Dne 25. 4. 2022 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2022.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 3. 2022
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2022
  3. Přílohu k 31. 3. 2022

Dne 22. 7. 2022 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2022.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 6. 2022

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2022

3. Přílohu k 30. 6. 2022

Dne 25. 10. 2022 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2022.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 9. 2022

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2022

3. Přílohu k 30. 9. 2022

Dne 21. 2. 2023 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2022.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 12. 2022
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
  3. Přílohu k 31. 12. 2022
  4. Výkaz o peněžních tocích k 31. 12. 2022
  5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2022