Rok 2022

Dne 25. 4. 2022 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2022.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 3. 2022
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2022
  3. Přílohu k 31. 3. 2022