Rok 2023

Dne 24. 4. 2023 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2023.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 3. 2023
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2023
  3. Přílohu k 31. 3. 2023

Dne 25. 7. 2023 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2023.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 6. 2023

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2023

3. Přílohu k 30. 6. 2023

Dne 25. 10. 2023 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2023.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 9. 2023

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2023

3. Přílohu k 30. 9. 2023

Dne 22. 2. 2024 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2023.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 31. 12. 2023

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023

3. Přílohu k 31. 12. 2023