Rok 2020

Dne 23. 4. 2020 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2020.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 3. 2020
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2020
 3. Přílohu k 31. 3. 2020

Dne 24. 7. 2020 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2020.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 6. 2020
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020
 3. Přílohu k 30. 6. 2020

Dne 26. 10. 2020 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2020.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 9. 2020
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2020
 3. Přílohu k 30. 9. 2020

Dne 19. 2. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2020.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 12. 2020
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
 3. Přílohu k 31. 12. 2020
 4. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2020
 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020