Rok 2021

Dne 23. 4. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 3. 2021
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2021
 3. Přílohu k 31. 3. 2021

Dne 23. 7. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 6. 2021
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2021
 3. Přílohu k 30. 6. 2021

Dne 25. 10. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 9. 2021
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2021
 3. Přílohu k 30. 9. 2021

Dne 18. 2. 2022 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 12. 2021
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
 3. Přílohu k 31. 12. 2021
 4. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2021
 5. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2021