Rok 2018

Dne 25. 4. 2018 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-  Místek k 31. 3. 2018.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 3. 2018
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2018
 3. Přílohu k 31. 3. 2018

Dne 24. 7. 2018 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2018. 

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 6. 2018
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2018
 3. Přílohu k 30. 6. 2018

Dne 25. 10. 2018 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2018.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 30. 9. 2018
 2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2018
 3. Přílohu k 30. 9. 2018

Dne 20. 2. 2019 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2018.

Účetní závěrka obsahuje:

 1. Rozvahu k 31. 12. 2018
 2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
 3. Přílohu k 31. 12. 2018
 4. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018
 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2018