Rok 2024

Dne 25. 4. 2024 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2024.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 31. 3. 2024

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2024

3. Přílohu k 31. 3. 2024