Rok 2019

Dne 25. 4. 2019 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2019.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 3. 2019
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2019
  3. Přílohu k 31. 3. 2019

Dne 19. 2. 2020 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 12. 2019.

Účetní závěrka obsahuje:

  1. Rozvahu k 31. 12. 2019
  2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
  3. Přílohu k 31. 12. 2019
  4. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2019
  5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019