Rok 2020

Dne 23. 4. 2020 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2020.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 31. 3. 2020

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2020

3. Přílohu k 31. 3. 2020