Geografické informace

Rozloha 5161 ha

Střední nadmořská výška 304 m n.m.
Roční srážkový úhrn 1532 mm
Průměrná roční teplota 9°C

Statistika půdního fondu
Zemědělská půda 2526,6 ha
Lesní půda 1175,5 ha
Vodní plochy 192,1 ha
Zastavěné plochy 294,1 ha
Ostatní plochy 969,7 ha

Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda 1562,8 ha
Zahrady 406,7 ha
Ovocné sady 8,2 ha
Louky 377,3 ha
Pastviny 174,6 ha

Rozloha jednotlivých městských částí
Frýdek 1281 ha
Místek 1179 ha
Lískovec 577 ha
Chlebovice 750 ha
Skalice 973 ha
Lysůvky 200 ha
Zelinkovice 201 ha

Mapa zde.