Kontakty

Ing. Miroslav Hronovský vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
[email protected]
558 609 220
Dita Matušková asistentka vedoucího odboru
[email protected]
558 609 221

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací (budova Frýdek – Radniční 1148)

Ing. Jaromír Madenský zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení, dopravní referent
[email protected]
558 609 350
Bc. Magda Boráňová dopravní referent
[email protected]
558 609 226
Ing. Oldřich Čajka dopravní inženýr
[email protected]
558 609 253
Mgr. Monika Hořavová dopravní referent – taxislužba, SME
[email protected]
558 609 228
Mgr. Jarmila Kovářová referent pro přípravu staveb
[email protected]
558 609 225
Bc. Iveta Schejbalová dopravní referent
[email protected]
558 609 207
Andrea Sochací správní referent
[email protected]
558 609 222
Marta Šnoblová dopravní referent
[email protected]
558 609 229
Bc. Václav Vašenda správní referent
[email protected]
558 609 223
Jan Vrbica dopravní referent
[email protected]
558 609 224

Oddělení dopravně správních agend (budova Místek – Politických obětí 2478)

Mgr. Martina Nowáková vedoucí oddělení
[email protected]
558 609 610
Renata Lukšíková administrativní pracovník
[email protected]
558 609 611

Oddělení dopravně správních agend (budova Místek – Politických obětí 2478) – dopravní přestupky

Ing. Radka Blahutová správní referent
[email protected]
558 609 612
Ing. Iva Blažková správní referent
[email protected]
558 609 613
Ing. Kateřina Čerňáková správní referent
[email protected]
558 609 625
Mgr. Klára Dorda správní referent
[email protected]
558 609 605
Bc. Marie Genčurová správní referent
[email protected]
558 609 620
Mgr. Tamara Kofroňová správní referent
[email protected]
558 609 646
Bc. Veronika Lepíková správní referent
[email protected]
558 609 624
Ing. Dagmar Lorenzová správní referent
[email protected]
558 609 454
Iva Minarčíková správní referent
[email protected]
558 609 638
Bc. René Neubauer správní a kontrolní referent
[email protected]
558 609 628
Yvona Patáčiková správní referent
[email protected]
558 609 614
Ing. Adéla Pohludková správní referent
[email protected]
558 609 647
Pavel Řeha správní referent
[email protected]
558 609 644
Bc. Kristýna Svobodová správní referent
[email protected]
558 609 558
Ing. Tereza Škodová správní referent
[email protected]
558 609 642
Bc. Kateřina Školová správní referent
[email protected]
558 609 679
Renata Šprochová administrativní pracovník, správní referent
[email protected]
558 609 626
Danuše Tilečková správní referent
[email protected]
558 609 452
Šárka Uhrová správní referent
[email protected]
558 609 616
Bc. Tereza Uhrová správní referent
[email protected]
558 609 646

Oddělení dopravně správních agend (budova Místek – Politických obětí 2478) – evidence řidičů

Dana Davidová referent evidence řidičů
[email protected]
558 609 636
Bc. Hana Hořavová referent evidence řidičů
[email protected]
558 609 622
Ivana Kudláčková DiS. referent evidence řidičů
[email protected]
558 609 621
Aneta Pracuchová DiS. referent evidence řidičů
[email protected]
558 609 654
Jitka Pustková referent evidence řidičů
[email protected]
558 609 623

Oddělení dopravně správních agend (budova Místek – Politických obětí 2478) – evidence vozidel

Daniela Břenková referent evidence vozidel
[email protected]
558 609 633
Ing. Kateřina Čmielová referent evidence vozidel
[email protected]
558 609 632
Ing. Jovana Drančáková referent evidence vozidel
[email protected]
558 609 634
Bc. Šárka Hnidziková technik
[email protected]
558 609 635
Petra Hrubá referent evidence vozidel
[email protected]
558 609 637
Ing. Lumír Jalůvka technik
[email protected]
558 609 639
Šárka Kovalová referent evidence vozidel
[email protected]
558 609 630
Bc. Jaroslav Maier technik
[email protected]
558 609 629
Kateřina Žabenská DiS. technik
[email protected]
558 609 627

Oddělení dopravně správních agend (budova Místek – Politických obětí 2478) – zkušební komisaři

Ing. Lukáš Aleš zkušební komisař
[email protected]
558 609 619
Mgr. Daniel Kmošťák zkušební komisař
[email protected]
558 609 618