Parkování

Níže naleznete ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích:

Nařízení města o vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: Nařízení o vymezení oblastí