Vyhlášky

11/2023 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 3/2014 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení města č. 2/2018
2/2023 Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
2/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN JÍZDNÉHO V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
5/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2020, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2013 O STANOVENÍ PODMÍNEK O PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2/2018 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ (ZMÍRŇOVÁNÍ) ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC A O VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODST
7/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 14/2003 O ODTAHOVÁNÍ VOZIDEL NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
5/2004 OZV, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 15/1998 O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI A SJÍZDNOSTI NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH SILNIC A O ÚSECÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST
4/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 3/1993 “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M” A VYHLÁŠKA Č. 6/1993, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M”