Potřebuji vyřídit

AŠ – VYDÁNÍ A ZMĚNA REGISTRACE AUTOŠKOLY

CRV – POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ

CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA PŘÁNÍ

CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA, KDYŽ NOVÝ NEBO DOSAVADNÍ NESPOLUPRACUJE

CRV – SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA

CRV – VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU

CRV – VÝROBA A PŘESTAVBA VOZIDLA

CRV – VÝVOZ VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU

CRV – ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA

CRV – ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL

CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE

CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ TABULKY S RZ

CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ TP, ORV

CRV_ZMĚNA OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU VOZIDEL

PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE

ŘP – MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – VYDÁNÍ

ŘP – ODEČET BODŮ

ŘP – PRŮKAZ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE

ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PO AUTOŠKOLE

ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, MŘP – ODEVZDÁNÍ

ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, MŘP – VÝMĚNA

ŘP – UPUŠTĚNÍ OD ZBYTKU VÝKONU ZÁKAZU ČINNOSTI

ŘP – VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÁ KARTY VOZIDLA (PODNIKU) PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF

ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY ŘIDIČE PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF

ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY SERVISNÍ (DÍLNY) PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF

ŘP – VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ČLENSKÉHO STÁTU

ŘP – VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU VYDANÉHO CIZÍM STÁTEM

STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

TAXI – OPRÁVNĚNÍ ŘIDIČE TAXISLUŽBY

TAXI – ZKOUŠKA ZE ZNALOSTI MÍSTOPISU A OBSLUHY TAXAMETRU

UZAVÍRKA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO ZTP A ZTP/P

ZVLÁŠTNÍ ÚŽIVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH