Potřebuji vyřídit

AŠ – VYDÁNÍ A ZMĚNA REGISTRACE AUTOŠKOLY
CRV – POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL
CRV – REZERVACE REGISTRAČNÍ ZNAČKY
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ
CRV – REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA PŘÁNÍ
CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA, KDYŽ NOVÝ NEBO DOSAVADNÍ NESPOLUPRACUJE
CRV – SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA
CRV – VÝROBA A PŘESTAVBA VOZIDLA
CRV – VÝVOZ VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU
CRV – ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA
CRV – ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL
CRV – ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE
CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ TABULKY S RZ
CRV – ZTRÁTA, ZNIČENÍ, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ TP, ORV
CRV – ZMĚNA OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU VOZIDEL
ŘP – MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – VYDÁNÍ
ŘP – PRŮKAZ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE
ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PO AUTOŠKOLE
ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, MŘP – ODEVZDÁNÍ
ŘP – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, MŘP – VÝMĚNA
ŘP – UPUŠTĚNÍ OD ZBYTKU VÝKONU ZÁKAZU ČINNOSTI
ŘP – VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÁ KARTY VOZIDLA (PODNIKU) PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF
ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY ŘIDIČE PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF
ŘP – VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY SERVISNÍ (DÍLNY) PRO DIGITÁLNÍ TACHOGRAF
ŘP – VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ČLENSKÉHO STÁTU
ŘP – VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU VYDANÉHO CIZÍM STÁTEM
ŘP – VÝPIS Z EVIDENČNÍ KARTY ŘIDIČE A VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ
ŘP – ZÁPIS MENTORA
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE
STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
SME – STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
UZAVÍRKA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO ZTP A ZTP/P