Správa MK

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění má vlastník ustanoveného svého správce místních komunikací, a to obchodní společnost (korporaci) TS a.s., 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60793716, o následující rozsah činností:

• vyhotovení a aktualizace pasportu místních komunikací
• prohlídky, kontroly a plán oprav místních komunikací
• prohlídky místních komunikací
• podmínky zásahu do místních komunikací a jejich zvláštního užívání
• stavební inženýring
• opravy, obnova a stavební údržba místních komunikací
• montáž, opravy, obnova a údržba dopravního značení na místních komunikací
• montáž, instalace, opravy, obnova a údržba ostatních součástí a příslušenství místních komunikací (SSZ – světelná signalizační zařízení a VO – veřejné osvětlení)
• údržba silniční vegetace u místních komunikací
• údržba a opravy mostů a propustků na místních komunikacích

To vše v rozsahu a způsobem vyplývajícím z uzavřených smluv nebo předem odsouhlasené vlastníkem pozemních komunikací.

http://www.tsfm.cz/