Dotační programy na rok 2011

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2011. Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního chrakteru vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené a seniory, podpora vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů včetně vytváření rovných podmínek.

Výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku nahrazuje zdravotní fond, který byl zrušen ke dni 31.12.2009.