Dotační programy na rok 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2012. Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené a seniory, podpora vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů včetně vytváření rovných podmínek + mobilní paliativní péče (mobilní hospic).
Výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro oblast zdravotnictví nahrazuje zdravotní fond, který byl zrušen ke dni 31. 12. 2009.