Dotační programy na rok 2016

Statutární město Frýdek-Místek

vyhlašuje výběrové řízení na poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na podporu projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2016.

Cílem dotačního programu je podpora a rozvoj zdravotní péče a následné péče, podpora preventivních programů vedoucí k výchově ke zdraví, zdravému způsobu života a humanitární pomoci, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené občany, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně rovných podmínek a podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic).