Dotační programy na rok 2021

Statutární město Frýdek-Místek

vyhlašuje „Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021“.

Cílem tohoto Programu je podpora projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu, prevenci a poskytování první pomoci, podpora pravidelných a různorodých činností, které zlepšují kvalitu života zdravotně postižených občanů, podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče, podpora aktivit pro rodiny s dětmi, které mají poruchu autistického spektra a podpora aktivit v oblasti zdravého stárnutí.