Dotační programy na rok 2017

Statutární město Frýdek-Místek

vyhlašuje „Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2017“.

Cílem tohoto Programu je podpora a rozvoj zdravotní péče a následné péče, podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví, zdravému způsobu života a humanitární pomoci, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené občany, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně rovních podmínek a podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic).