Dotační programy na rok 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2015.
Cílem dotačního programu je podpora a rozvoj zdravotní a následné péče, podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora individuálncíh akcí pro zdravotně postižené občany, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně rovných podmínek a podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic).