Dotační programy na rok 2023

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje dotační program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2023.

Cílem tohoto programu je podpora projektů v oblasti aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života zdravotně postižených osob (vyjma ozdravných pobytů), dárcovství krve a poskytování první pomoci (mimo vzdělávací akce), podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic), podpora aktivit pro rodiny s dětmi, které mají poruchu autistického spektra, podpora aktivit v oblasti zdravého stárnutí (semináře a přednášky zaměřené zdraví a zdravý životní styl) a podpora činností peer konzultantů vedoucích k podpoře osob a destigmatizaci osob se zdravotním postižením.