Závazná stanoviska

Dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Frýdku-Místku) závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu.

Dle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.

V přiložené tabulce naleznete seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek. Tabulka je pravidelně aktualizována.

V příloze word naleznete formulář žádosti pro vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.