Obnova kulturní památky – socha Kristus trpící u kůlu

Projekt: Obnova kulturní památky – socha Kristus trpící u kůlu

Popis projektu: V roce 2016 bylo realizováno restaurování pískovcové sochy Krista trpícího u kůlu za dohledu pracovníků památkové péče. Restaurátorské práce byly prováděny v několika etapách:

  • čištění,
  • neutralizace povrchu,
  • konsolidace kamenného materiálu,
  • doplnění chybějících částí,
  • barevné sjednocení,
  • závěrečná povrchová úprava,
  • kovový atribut.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.