Obnova památníku Miroslava Tyrše

Projekt: Obnova památníku Miroslava Tyrše

Popis projektu: Obsahem projektu je restaurování památníku Miroslava Tyrše. Dojde k očištění povrchu, konsolidaci kamenného materiálu a doplnění poškozených a chybějících částí památníku.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021.