Výměna oken v objektu ZŠ nár. umělce P. Bezruče č.p. 454 – 2. etapa

Projekt: Výměna oken v objektu ZŠ nár. umělce P. Bezruče č. p. 454 – 2. etapa

Popis projektu: V rámci stavby byla provedena repase, případně výměna oken na třech stranách fasády (čelní strana byla zrealizována v roce 2017) budovy školy včetně oplechování a provedení nátěru fasádní omítky, která byla v případě nesoudržnosti s podkladem opravena.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.