Výměna dřevěných výkladců domu č.p. 46, Zámecké náměstí

Projekt: Výměna dřevěných výkladců domu č.p. 46, Zámecké náměstí

Popis projektu: Obsahem projektu je obnova truhlářských prvků, tj. oprava a výměna oken a výkladců.


Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020.