Výměna oken domu č.p. 54, Zámecké náměstí

Projekt: Výměna oken domu č.p. 54, Zámecké náměstí

Popis projektu: Obsahem projektu je obnova truhlářských prvků, tj. výměna oken a parapetů v bytech a oprava omítek špalet a ostění.


Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020.