Restaurování sloupu se sochou Panny Marie

Projekt: Restaurování sloupu se sochou Panny Marie

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.