Restaurování Sousoší Ukřižovaného

Projekt: Restaurování Sousoší Ukřižovaného

Popis projektu: Obsahem projektu je restaurování sousoší Ukřižovaného v areálu kostela sv. Jošta.


Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR v rámci státní finanční podpory v  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020.