Závěrečný účet

V podsekci Závěrečný účet je zveřejňován:

a) na základě § 17 odst. 5 návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku;

b) na základě § 17 odst. 8 schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání, a to vždy do 30 dnů ode dne jeho schválení.