Rok 2009

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010 schválilo celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek a závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 bez výhrad.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 včetně všech příloh.