Rok 2019

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2019 byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 3.6.2020.