Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2018

Datum Stručný obsah žádosti Dokument
03.01.2018 Statistika stížností žádost a odpověď č.j. 170461/2017
04.01.2018 Změna č.4 územního plánu města žádost a odpověď č.j. 169117/2017
01.02.2018 Investiční plány města 2018-2021 žádost a odpověď č.j. 6412/2018
05.02.2018 Kopie zápisu ze schůze RM žádost a odpověď č.j. 12467/2018
08.02.2018 Povolení stavby Sviadnov žádost a odpověď č.j. 168067/2017
08.02.2018 Parkoviště Antonínovo náměstí žádost a odpověď č.j. 11117/2018
08.02.2018 Přestupkové řízení žádost a odpověď č.j. 16437/2018
13.02.2018 GDPR žádost a odpověď č.j. 14448/2018
16.02.2018 Zapůjčení výpočetní tech. na volby žádost a odpověď č.j. 23865/2018
21.02.2018 Kopie zápisu ze schůze RM žádost a odpověď č.j. 22366/2018
05.03.2018 Přístup k nemovitosti žádost a odpověď č.j. 22365/2018
16.03.2018 Užívání pozemní komunikace žádost a odpověď č.j. 31129/2018
28.03.2018 Seznam písemn. zaslaných MMFM žádost a odpověď č.j. 41343/2018
04.04.2018 Vnitřní předpisy MMFM žádost a odpověď č.j. 41212/2018
06.04.2018 Vypouštění odpadních vod žádost a odpověď č.j. 40283/2018
09.04.2018 Zaslání podnětů a stížností žádost a odpověď č.j. 46082/2018
24.04.2018 Povolení a umístění dopravní značky žádost a odpověď č.j. 46993/2018
02.05.2018 Povolení oplocení žádost a odpověď č.j. 46991/2018
21.05.2018 Provoz MHD žádost a odpověď č.j. 70996/2018
11.06.2018 Provozování veřejných akcí žádost a odpověď č.j. 79461/2018
11.06.2018 Zajištění souladu s GDPR žádost a odpověď č.j. 74857/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72349/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72312/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72287/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72362/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72361/2018
14.06.2018 Kolaudace trafostanice

žádost a odpověď č.j. 72360/2018

14.06.2018 Kolaudace trafostanice žádost a odpověď č.j. 72397/2018
19.06.2018 Multifunkční centr. El. Krásnohorské žádost a odpověď č.j. 8003/2018
19.06.2018 Rozhodnutí OŽPaZ - Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 66297/2018
22.06.2018 Pracovní náplň zaměstnance MMFM žádost a odpověď č.j. 40285/2018
25.06.2018 Fotokopie písemn. - Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 41341/2018
25.06.2018 Fotokopie žádostí - Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 40284/2018
26.06.2018 Informace o zaměstnanci MMFM žádost a odpověď č.j. 90693/2018
12.07.2018 Stavba RD Skalice žádost a odpověď č.j. 89296/2018
16.07.2018 Dopravní omezení, k. ú. Frýdek žádost a odpověď č.j. 99046/2018
19.07.2018 Rozhodnutí ODaSH žádost a odpověď č.j. 101230/2018
24.07.2018 Nájemní smlouva za využívání ploch žádost a odpověď č.j. 99014/2018
08.08.2018 Změna č. 4 Územního plánu žádost a odpověď č.j. 111076/2018
10.08.2018 Testové otázky pro řidiče taxislužby žádost a odpověď č.j. 112731/2018
10.08.2018 Poplatky - svatební obřad žádost a odpověď č.j. 114233/2018
20.08.2018 Zkoušky řidičů taxislužby žádost a odpověď č.j. 116719/2018
29.08.2018 Účelové komunikace žádost a odpověď č.j. 118972/2018
03.09.2018 Přestupek žádost a odpověď č.j. 128427/2018
07.09.2018 Dopravní podnik F-M, s. r. o. žádost a odpověď č.j. 126268/2018
18.9.2018 Nepovolené umístění pevné překážky žádost a odpověď č.j. 133990-2018
02.10.2018 Docházka členů komisí RM žádost a odpověď č.j. 130458/2018
02.10.2018 IS k. ú. Místek žádost a odpověď č.j. 135452/2018
04.10.2018 Stavba betonového sloupku žádost a odpověď č.j. 133641/2018
04.10.2018 Lakovna, k. ú. Místek žádost a odpověď č.j. 133621/2018
02.11.2018 Záměr SMFM žádost a odpověď č.j. 155832/2018
22.11.2018 Zásady úhrady nákladů na pořízení změny ÚP   žádost a odpověď č.j. 74393/2018
22.11.2018 Fotokopie protokolu z kontrolní prohlídky žádost a odpověď č.j. 84676/2018
22.11.2018 Stavba Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 94327/2018
05.12.2018 Výstavba plotu, studny v k.ú. Kunčičky u Bašky žádost a odpověď č.j. 162077/2018
06.12.2018 Kastrační program žádost a odpověď č.j. 171281/2018
21.12.2018 Poskytnutí smlouvy o nájmu honitby žádost a odpověď č.j. 180434/2018

 ..