Rok 2024

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
22.01.2024Investiční plány města pro rok 2024žádost a odpověď MMFM 72/2024
23.01.2024Informace o fotovoltaických elektrárnáchžádost a odpověď MMFM 131/2024
23.01.2024Vyúčtování dotace mistrovství Evropy v silniční cyklisticežádost a odpověď MMFM 3907/2024
24.01.2024Poskytnutí kopií příloh č. 1 a 2 z usnesení RMžádost a odpověď MMFM 5047/2024
24.01.2024Odběr energiížádost a odpověď MMFM 5346/2024
30.01.2024Náhrady škody po zaměstnancích (nesprávný úřední postup)žádost a odpověď MMFM 5434/2024
30.01.2024Poskytnutí informací z rozhodnutí (kopie vydaných rozhodnutí) vydaných v rámci ÚŘ a SŘžádost a odpověď MMFM 71/2024
30.01.2024Úhrada nákladů elektřiny během rekonstrukce bytových jednotek, ul. Ostravská žádost a odpověď MMFM 5637/2024
30.01.2024Požární preventista v domě na ul. Ostravská žádost a odpověď MMFM 9464/2024
06.02.2024Vyúčtování dotačních smluv, zápisy z kontrol FK Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 13826/2024
06.02.2024Příprava občanů k obraně státužádost a odpověď MMFM 14107/2024
07.02.2024Přístavba přístřešku RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 11327/2024
07.02.2024Žádosti o neinvestiční dotaci na rok 2024 FK Frýdek-Místek, Hokejový club Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 13443/2024
08.02.2024Úhrada elektrické energie – rekonstrukce bytových jednotekžádost a odpověď MMFM 16208/2024
12.02.2024Kamerový záznam z kamery umístěné ve vozidle žádost a odpověď MMFM /2024
29.02.2024Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu za rok 2023 FK Frýdek-Místek z. s.žádost a odpověď MMFM 22104/2024
01.03.2024Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu za rok 2023 Hokejový club Frýdek-Místek z. s.žádost a odpověď MMFM 23874/2024
14.03.2024Nákladové tabulky spolků FK Frýdek-Místek z. s. a Hokejový club Frýdek-Místek z. s. žádost a odpověď MMFM 23875/2024
15.03.2024Investiční plány města pro rok 2024žádost a odpověď MMFM 29893/2024
15.03.2024Kopie dokumentů týkající se spisu MMFM _S 7317/2023/OÚRaSŘ/OrlAžádost a odpověď MMFM 25639/2024
18.03.2024Povolení stavby reklamy v k. ú. Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 28781/2024
18.03.2024Dodatečné povolení stavby RD, přípojka elektro, vsakovací zařízení žádost a odpověď MMFM 30280/2024
19.03.2024Vyúčtování neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu Hokejový klub Frýdek-Místek z. s. žádost a odpověď MMFM 39841/2024
19.03.2024Pozemky v k. ú. Panské Nové Dvory žádost a odpověď MMFM 44289/2024
22.03.2024Kopie smluv o pronájmu pozemkužádost a odpověď MMFM 50352/2024
22.03.2024Informace týkající se řízení (Statutární město Opava)žádost a odpověď MMFM 53483/2024
02.04.2024Zahájení stavby k. ú. Paskovžádost a odpověď MMFM 37526/2024
02.04.2024Kopie dokumentů týkající se výzvy ke zjednání nápravy č. j. MMFM 34168/2024žádost a odpověď MMFM 37819/2024
02.04.2024Povolení stavby pro reklamu umístěnou v k. ú. Místekžádost a odpověď MMFM 44341/2024
02.04.2024Informace o správním řízení ve vztahu k pozemku v k. ú. Místekžádost a odpověď MMFM 42583/2024
02.04.2024Informace o správním řízení ve vztahu k pozemku v k. ú. Místek žádost a odpověď MMFM 47631/2024
02.04.2024Evidence úkrytůžádost a odpověď MMFM 48430/2024
08.04.2024Ochrana oznamovatelů žádost a odpověď MMFM 53389/2024
08.04.2024Informace týkající se reklamního zařízenížádost a odpověď MMFM 54729/2024
08.04.2024Informace týkající se reklamního zařízenížádost a odpověď MMFM 54729-2/2024
08.04.2024Návštěva bistra Kebab v Brušperku žádost a odpověď MMFM 57575/2024
09.04.2024Informace týkající se reklamního zařízenížádost a odpověď MMFM 54729-3/2024
10.04.2024Informace týkající se reklamního zařízení žádost a odpověď MMFM 54729-4/2024
10.04.2024Přerušení řízení o dodatečném povolení stavby žádost a odpověď MMFM 55367/2024
10.04.2024Změna č. 3 územního plánu obce Krmelínžádost a odpověď MMFM 47572/2024
12.04.2024Dokumenty potvrzující zákonem požadované vzdělání u zaměstnanců OSPODžádost a odpověď MMFM 63296/2024
17.04.2024Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ve Frýdku-Místkužádost a odpověď MMFM 60269/2024
17.04.2024Změna režimu dopravy v ul. Bahno-Příkopyžádost a odpověď MMFM 62321/2024
17.04.2024Přístavba přístřešku RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 62089/2024
29.04.2024Reakce na nedoložení požadovaných dokumentůdoplnění k žádosti MMFM 63296/2024
03.05.2024Výše platů, výše odměn ředitelů/ředitelek žádost a odpověď MMFM 72024/2024
03.05.2024Poskytnutí informací a dokumentů k zadávacím řízením veřejných zakázekžádost a odpověď MMFM 75998/2024
13.05.2024Přestupky související s úhynem ptactva ve spojitosti s používáním zábavní pyrotechnikyžádost a odpověď MMFM 82971/2024
13.05.2024Informace týkající se spisu žádost a odpověď MMFM 89189/2024
15.05.2024Kopie dokumentů souvisejících se stavbou „Likvidace srážkových vod v k.ú. Volovec“žádost a odpověď MMFM 65839/2024
16.05.2024Přístavba přístřešku RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 72198/2024
17.05.2024Stavba zdrojů elektrických a tepelných energií žádost a odpověď MMFM 71774/2024
17.05.2024Povolení ke stavbě pro reklamu v k. ú. Místekžádost a odpověď MMFM 80595/2024