Rok 2020

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
27.01.2020Náklady, údržba přístupové komunikacežádost a odpověď č.j. MMFM 5325/2020
27.01.2020Finanční investice městažádost a odpověď č.j. MMFM 8181/2020
29.01.2020Prodej, pronájem pozemkůžádost a odpověď č.j. MMFM 5081/2020
29.01.2020Informace o městských bytech, finanční závazkyžádost a odpověď č.j. MMFM 8184/2020
31.01.2020Fotokopie písemného záznamu – projednání změny Územního plánu MMFMžádost a odpověď č.j. MMFM 10076/2020
05.02.2020Systém centrálního zásobování teplemžádost a odpověď č.j. MMFM 6014/2020
05.02.2020Sportovní spolky města F-Mžádost a odpověď č.j. MMFM 15459/2020
17.02.2020Provoz bikesharingu za rok 2019žádost a odpověď č.j. MMFM 19610/2020
19.02.2020Umístění radarů, úsekové měření rychlostižádost a odpověď č.j. MMFM 7734/2020
19.02.2020Kontakty na myslivecká sdružení žádost a odpověď č.j. MMFM 9739/2020
28.02.2020Poplatky, provozovatel útulkužádost a odpověď č.j.MMFM 25994/2020
04.03.2020Investiční plán města žádost a odpověď č.j. MMFM 22955/2020
18.03.2020Kopie kupní smlouvyžádost a odpověď č.j. MMFM 35946/2020
06.04.2020Umisťování navigačního systémužádost a odpověď č.j. MMFM 46036/2020
08.04.2020Náklady, údržba přístupové komunikacežádost a odpověď č.j. MMFM 43810/2020
20.04.2020Provoz MHD ve městěžádost a odpověď č.j. MMFM 52309/2020
07.05.2020Průtahy v řízení žádost a odpověď č.j. MMFM 57420/2020
13.05.2020Údaje o zaměstnancích, mzdách, odměnách zastupitelů žádost a odpověď č.j. MMFM 50489/2020
26.05.2020Fotokopie písemností – Pronto autosalonžádost a odpověď č.j. MMFM 5143/2020
26.05.2020Rozhodnutí, opatření vydaná OÚRaSŘžádost a odpověď č.j. MMFM 47337/2020
26.05.2020Seznam autoškol s platnou registracížádost a odpověď č.j. MMFM 65394/2020
05.06.2020Stavba komunikacežádost a odpověď č.j. MMFM 56001/2020
15.06.2020Hodnocení projektů žádost a odpověď č.j. MMFM 77731/2020
08.07.2020Náklady na právní službyžádost a odpověď č.j. MMFM 93085/2020
09.07.2020Náklady na právní službyžádost a odpověď č.j. MMFM 90862/2020
10.07.2020Řád pohřebištěžádost a odpověď č.j. MMFM 88049/2020
14.07.2020Zaslání elektronické verze písemností žádost a odpověď č.j. MMFM 85299/2020
15.07.2020Sběrný arch spisužádost a odpověď č.j. MMFM 85302/2020
17.07.2020Zaslání ektronické verze písemností žádost a odpověď č.j. MMFM 85303/2020
17.07.2020Sběrný arch spisužádost a odpověď č.j. MMFM 85296/2020
24.07.2020Podání, žádosti, stížnosti, koeficient zastavěné plochy, aj. žádost a odpověď č.j. MMFM 96703/2020
28.07.2020Zaslání písemností ODaSHžádost a odpověď č.j. MMFM 102515/2020
21.08.2020Souhlas vlastníka pozemku se stavbou RDžádost a odpověď č.j. MMFM 93158/2020
25.08.2020Veřejná link. dopr. – kompenzace dopravcůmžádost a odpověď č.j. MMFM 107893/2020
27.08.2020Sběr tříděného obalového odpadužádost a odpověď č.j. MMFM 111124/2020
27.08.2020Rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádužádost a odpověď č.j. MMFM 100615/2020
28.08.2020Vodovodní řád Panské Nové Dvory žádost a odpověď č.j. MMFM 112368/2020
07.09.2020Smlouva o pronájmu stadionu Stovky žádost a odpověď č.j. MMFM 117277/2020
22.09.2020Černé skládky, ničení zeleně, šíření toxikomanie, aj.žádost a odpověď č.j. MMFM 119440/2020
06.10.2020Žádosti o udělení souhlasu s nájmemžádost a odpověď č.j. MMFM 131008/2020
07.10.2020Stanoviska žádost a odpověď č.j. MMFM 130057/2020
22.10.2020Kupní ceny pozemkůžádost a odpověď č.j. MMFM 137593/2020
23.10.2020Hospodaření společnosti ČSAD F-Mžádost a odpověď č.j. MMFM 143479/2020
09.11.2020Základní školy – právní forma, počet zástupců ředitelů, platžádost a odpověď č.j. MMFM 151949/2020
09.11.2020Řešení sociálního bydlenížádost a odpověď č.j. MMFM 150927/2020
18.11.2020Obecně závazné vyhlášky žádost a odpověď č.j. MMFM 155291/2020
26.11.2020Žádosti o udělení souhlasu s nájmemžádost a odpověď č.j. MMFM 131009/2020
22.12.2020Žádost o dokumentace, k.ú. Sviadnovžádost a odpověď č.j. MMFM 165144/2020
22.12.2020Žádost o poskytnutí stavebních povolení ke stavbě D48 F-M, obchvat II. etapažádost a odpověď č.j. MMFM 171145/2020
29.12.2020Závazné stanoviskožádost a odpověď č.j. MMFM 137857/2020