Rok 2016

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
6.1.2016výběrové řízenízadost_a_odpoved_c.j._1824_2016.pdf
6.1.2016Prontozadost_a_odpoved_c.j._3269_2016.pdf
15.1.2016Sokolík a pozemkyzadost_c.j._6794_2016.pdf
odpoved_c.j._6794_2016.pdf
15.1.2016zaslání spisového materiáluzadost_a_odpoved_c.j._6980_2016.pdf
18.1.2016dotace na topenízadost_c.j._2278_2016.pdf
odpoved_c.j._2278_2016.pdf
21.1.2016investiční plány na rok 2016zadost_a_odpoved_c.j._13636_2016.pdf
25.1.2016seizmický průzkumzadost_a_odpoved_c.j._10533_2016.pdf
26.1.2016pronájem plakátovacích plochzadost_a_odpoved_c.j._11288_2016.pdf
29.1.2016investiční plány pro rok 2016zadost_a_odpoved_c.j._13636_2016.pdf
22.2.2016investiční plán městazadost_a_odpoved_c.j._25206_2016.pdf
22.2.2016dočasný a trvalý pobyt migrantůzadost_a_odpoved_c.j._25228_2016.pdf
22.2.2016Prontozadost_a_odpoved_c.j._25579_2016.pdf
23.2.2016počet členů plaveckého oddíluzadost_a_odpoved_c.j._25562_2016.pdf
24.2.2016dopravní značka „B25“zadost_a_odpoved_c.j._27003_2016.pdf
29.2.2016kupní smlouvy převodu pozemkůzadost_a_odpoved_c.j._28442_2016.pdf
29.2.2016demolice domůzadost_a_odpoved_c.j._28444_2016.pdf
29.2.2016Prontozadost_a_odpoved_c.j._28855_2016.pdf
3.3.2016odměny jednateli fa Sportplexzadost_a_odpoved_c.j._31119_2016.pdf
7.3.2016výjezd strážníkůzadost_a_odpoved_c.j._32420_2016.pdf
9.3.2016fakturyzadost_a_odpoved_c.j._34133_2016.pdf
10.3.2016ekologicky příznivé stavbyzadost_a_odpoved_c.j._35635_2016.pdf
15.3.2016výsadba zelenězadost_a_odpoved_c.j._37194_2016.pdf
16.3.2016připojení RD ve Skalicizadost_a_odpoved_c.j._38127_2016.pdf
17.3.2016zadávání veřejných zakázekzadost_a_odpoved_c.j._38999_2016.pdf
18.3.2016ubytování-migrační azylová politikazadost_a_odpoved_c.j._39576_2016.pdf
18.3.2016smlouva o nájmu pozemkůzadost_a_odpoved_c.j._39687_2016.pdf
21.3.2016stížnost na postup vyřizovánízadost_a_odpoved_c.j._39878_2016.pdf
21.3.2016datové zprávyzadost_a_odpoved_c.j._40460_2016.pdf
22.3.2016investiční akce Lískoveczadost_a_odpoved_c.j._41391_2016.pdf
23.3.2016střet zájmů – doplnění informacízadost_a_odpoved_c.j._42160_2016.pdf
8.4.2016datové zprávyzadost_a_odpoved_c.j._49699_2016.pdf
13.4.2016porušení ochranného pástmazadost_a_odpoved_c.j._51609_2016.pdf
13.4.2016softwarzadost_a_odpoved_c.j._52395_2016.pdf
18.4.2016ohňostrojzadost_a_odpoved_c.j._53593_2016.pdf
29.4.2016lovecké lístkyzadost_a_odpoved_c.j._60381_2016.pdf
6.5.2016stavba na parc. č. 1831,1841,42,43zadost_a_odpoved_c.j._64543_2016.pdf
11.5.2016septik na pozemku p.č.6835/14zadost_a_odpoved_c.j._66099_2016.pdf
odpoved_ozpaz_k_c.j._66099_2016.pdf
13.5.2016malování v ZŠ 1.máje 29.a 30.6.2015zadost_a_odpoved_c.j._67824_2016.pdf
16.5.2016obchvatzadost_a_odpoved_c.j._68052_2016.pdf
27.5.2016dozorčí rada SmVaKzadost_a_odpoved_c.j._74417_2016.pdf
3.6.2016územní plánzadost_a_odpoved_c.j._77364_2016.pdf
6.6.2016povodňové odpadyzadost_a_odpoved_c.j._78703_2016.pdf
4.7.2016dokumenty k č.j. S/7794/2016zadost_a_odpoved_c.j._92119_2016.pdf
4.7.2016obecně závazná vyhláškazadost_a_odpoved_c.j._92014_2016.pdf
7.7.2016RD v k.ú. Staré Město u Frýkuzadost_a_odpoved_c.j._92594_2016.pdf
20.7.2016spis zn. S7794-2016zadost_a_odpoved_c.j._98302_2016.pdf
20.7.2016osvědčení pro řidiče-občany třetího státuzadost_a_odpovd_c.j._98303_2016.pdf
26.7.2016informaci o platuzadost_a_odpoved_100787_2016.pdf
17.8.2016stavba v kú Kozlovicezadost_a_odpoved_c.j._110654_2016.pdf
23.8.2016správní žalobyzadost_a_odpoved_112671_2016.pdf
31.8.2016stavba v k.ú.Skalicezadost_c.j._115693_2016.pdf
odpoved_c.j._115693_2016.pdf
1.9.2016obalovna asfaltových směsízadost_a_odpoved_c.j._116426_2016.pdf
2.9.2016kulturní komisezadost_a_odpoved_c.j._116805_2016.pdf
6.9.2016veřejná zakázka – úspory energiezadost_a_odpoved_c.j._118600_2016.pdf
12.9.2016obchvatzadost_a_odpoved_c.j._120609_2016.pdf
13.9.216převody pozemků – obchvatzadost_a_odpoved_c.j._121543_2016.pdf
15.9.2016plochy veřejné zelenězadost_a_odpoved_c.j._122693_2016.pdf
16.9.2016kapacitní dostatečnost komunikacezadost_a_odpoved_c.j._123304_2016.pdf
19.9.2016kupní smlouva Bezanzadost_a_odpoved_c.j._124094_2016.pdf
30.9.20168. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._128621_2016.pdf
30.9.2016zvířecí útulkyzadost_a_odpoved_c.j._128711_2016.pdf
30.9.2016Výběrové řízenízadost_a_odpoved_c.j._128872_2016.pdf
3.10.20168. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._129052_2016.pdf
5.10.2016počet evidovaných osobních aut v roce 2014zadost_a_odpoved_c.j._130414_2016.pdf
5.10.2016prošetření přestupku-veřejné komunikacezadost_a_odpoved_c.j._130432_2016.pdf
6.10.2016Novostavba – Skalicezadost_a_odpoved_c.j._131372_2016.pdf
6.10.2016parcela ve Skalicizadost_a_odpoved_c.j._131374_2016.pdf
6.10.2016zakázka „úspora energie..“zadost_a_odpoved_c.j._131918_2016.pdf
10.10.20168. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._147817_2016.pdf
14.10.20168.ZŠ – prohlášenízadost_a_odpoved_c.j._135803_2016.pdf
17.10.2016seznam bank.účtů, darovací smlouvuzadost_a_odpoved_c.j._135924_2016.pdf
18.10.2016zeleň 2015zadost_a_odpoved_c.j._136843_2016.pdf
19.10.20168.ZŠzadost_a_odpoved_c.j._138046_2016.pdf
21.10.20168. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._139253_2016.pdf
24.10.20168. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._135804_2016.pdf
2.11.2016Hydrogeologické posudkyzadost_a_odpoved_c.j._143601_2016_1.pdf
3.11.201611. ZŠzadost_a_odpoved_c.j._143465_2016.pdf
16.11.2016kolaudační souhlas pozemků p.č. ..zadost_a_odpoved_c.j._152534_2016.pdf
28.11.2016podpora sportu, reklamazadost_a_odpoved_c.j._155162_2016.pdf
28.11.2016závěrečné zkoušky z jízdzadost_a_odpoved_c.j._155504_2016.pdf
  zadost_a_odpoved_c.j._128872_2016.pdf
8.12.2016služby JUDr. Poláchzadost_a_odpoved_c.j._160934_2016.pdf
9.12.2016trestná činnost v obcizadost_a_odpoved_c.j._161613_2016.pdf