Rok 2018

DatumStručný obsah žádostiDokument
03.01.2018Statistika stížnostížádost a odpověď č.j. 170461/2017
04.01.2018Změna č.4 územního plánu městažádost a odpověď č.j. 169117/2017
01.02.2018Investiční plány města 2018-2021žádost a odpověď č.j. 6412/2018
05.02.2018Kopie zápisu ze schůze RMžádost a odpověď č.j. 12467/2018
08.02.2018Povolení stavby Sviadnovžádost a odpověď č.j. 168067/2017
08.02.2018Parkoviště Antonínovo náměstížádost a odpověď č.j. 11117/2018
08.02.2018Přestupkové řízenížádost a odpověď č.j. 16437/2018
13.02.2018GDPRžádost a odpověď č.j. 14448/2018
16.02.2018Zapůjčení výpočetní tech. na volbyžádost a odpověď č.j. 23865/2018
21.02.2018Kopie zápisu ze schůze RMžádost a odpověď č.j. 22366/2018
05.03.2018Přístup k nemovitostižádost a odpověď č.j. 22365/2018
16.03.2018Užívání pozemní komunikacežádost a odpověď č.j. 31129/2018
28.03.2018Seznam písemn. zaslaných MMFMžádost a odpověď č.j. 41343/2018
04.04.2018Vnitřní předpisy MMFMžádost a odpověď č.j. 41212/2018
06.04.2018Vypouštění odpadních vodžádost a odpověď č.j. 40283/2018
09.04.2018Zaslání podnětů a stížnostížádost a odpověď č.j. 46082/2018
24.04.2018Povolení a umístění dopravní značkyžádost a odpověď č.j. 46993/2018
02.05.2018Povolení oplocenížádost a odpověď č.j. 46991/2018
21.05.2018Provoz MHDžádost a odpověď č.j. 70996/2018
11.06.2018Provozování veřejných akcížádost a odpověď č.j. 79461/2018
11.06.2018Zajištění souladu s GDPRžádost a odpověď č.j. 74857/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72349/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72312/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72287/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72362/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72361/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72360/2018
14.06.2018Kolaudace trafostanicežádost a odpověď č.j. 72397/2018
19.06.2018Multifunkční centr. El. Krásnohorskéžádost a odpověď č.j. 8003/2018
19.06.2018Rozhodnutí OŽPaZ – Pronto Camperžádost a odpověď č.j. 66297/2018
22.06.2018Pracovní náplň zaměstnance MMFMžádost a odpověď č.j. 40285/2018
25.06.2018Fotokopie písemn. – Pronto Camperžádost a odpověď č.j. 41341/2018
25.06.2018Fotokopie žádostí – Pronto Camperžádost a odpověď č.j. 40284/2018
26.06.2018Informace o zaměstnanci MMFMžádost a odpověď č.j. 90693/2018
12.07.2018Stavba RD Skalicežádost a odpověď č.j. 89296/2018
16.07.2018Dopravní omezení, k. ú. Frýdekžádost a odpověď č.j. 99046/2018
19.07.2018Rozhodnutí ODaSHžádost a odpověď č.j. 101230/2018
24.07.2018Nájemní smlouva za využívání plochžádost a odpověď č.j. 99014/2018
08.08.2018Změna č. 4 Územního plánužádost a odpověď č.j. 111076/2018
10.08.2018Testové otázky pro řidiče taxislužbyžádost a odpověď č.j. 112731/2018
10.08.2018Poplatky – svatební obřadžádost a odpověď č.j. 114233/2018
20.08.2018Zkoušky řidičů taxislužbyžádost a odpověď č.j. 116719/2018
29.08.2018Účelové komunikacežádost a odpověď č.j. 118972/2018
03.09.2018Přestupekžádost a odpověď č.j. 128427/2018
07.09.2018Dopravní podnik F-M, s. r. o.žádost a odpověď č.j. 126268/2018
18.9.2018Nepovolené umístění pevné překážkyžádost a odpověď č.j. 133990-2018
02.10.2018Docházka členů komisí RMžádost a odpověď č.j. 130458/2018
02.10.2018IS k. ú. Místekžádost a odpověď č.j. 135452/2018
04.10.2018Stavba betonového sloupkužádost a odpověď č.j. 133641/2018
04.10.2018Lakovna, k. ú. Místekžádost a odpověď č.j. 133621/2018
02.11.2018Záměr SMFMžádost a odpověď č.j. 155832/2018
22.11.2018Zásady úhrady nákladů na pořízení změny ÚP  žádost a odpověď č.j. 74393/2018
22.11.2018Fotokopie protokolu z kontrolní prohlídkyžádost a odpověď č.j. 84676/2018
22.11.2018Stavba Pronto Camperžádost a odpověď č.j. 94327/2018
05.12.2018Výstavba plotu, studny v k.ú. Kunčičky u Baškyžádost a odpověď č.j. 162077/2018
06.12.2018Kastrační programžádost a odpověď č.j. 171281/2018
21.12.2018Poskytnutí smlouvy o nájmu honitbyžádost a odpověď č.j. 180434/2018