Rok 2019

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
16.01.2019Využití služeb moderátora, počet obyvatel obce                                                        žádost a odpověď č.j. MMFM 1124/2019             
17.01.2019Lhůty k vyřizování žádostížádost a odpověď č.j.MMFM 2621/2019
18.01.2019Fotokopie přílohy k usnesení ZMFMžádost a odpověď č.j. MMFM 1845/2019
25.01.2019Investiční plány města žádost a odpověď č.j. MMFM 3808/2019
30.01.2019Umístění dopravního rozhledového zrcadlažádost a odpověď č.j. MMFM 7204/2019
30.01.2019Umístění dopravního rozhledového zrcadlažádost a odpověď č.j. MMFM 7205/2019
30.01.2019Umístění dopravního rozhledového zrcadlažádost a odpověď č.j. MMFM 7207/2019
31.01.2019Zpravodaj MMFMžádost a odpověď č.j. MMFM 11415/2019
31.01.2019Umístění stacionárních radarů ve F-Mžádost a odpověď č.j. MMFM 13579/2019
15.02.2019Počet vyvlastňovacích řízenížádost a odpověď MMFM 12055/2019
11.03.2019Evidence městského mobiliářežádost a odpověď MMFM 28654/2019
13.03.2019Poskytnutí přílohy k usnesení RMFMžádost a odpověď č.j. MMFM 33041/2019
28.03.2019Prodej pozemků Malý Koloredovžádost a odpověď č.j. MMFM 37698/2019
29.03.2019Platy zaměstnanců MMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 39916/2019
04.04.2019Kopie smlouvy o nájmu pozemkůžádost a odpověď č.j. MMFM 50061/2019
04.04.2019Umístění reklamžádost a odpověď č.j. MMFM 18316/2019
05.04.2019Žabeň – tlak. kanalizace Preskannžádost a odpověď č.j. MMFM 46669/2019
09.04.2019Povolení k nakládání s odpadními vodami Ski areál Horní Bečva žádost a odpověď č.j. MMFM 43753/2019
24.04.2019Komunikace radnice s občanyžádost a odpověď č.j. MMFM 55016/2019
30.04.2019Hlavní odvodňovací zařízení – Skalicežádost a odpověď č.j. MMFM 54552/2019
30.04.2019Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěřežádost a odpověď č.j. MMFM 58683/2019
09.05.2019Stavba RD v k. ú. Skalicežádost a odpověď č.j. MMFM 56314/2019
24.05.2019Postup vyřízení žádosti ze dne 9. 7. 2018žádost a odpověď č.j. MMFM 71339/2019
24.05.2019Umisťování reklam na sloupy VOžádost a odpověď č.j. MMFM 71717/2019
24.05.2019Umisťování reklam na reklamní lavičkyžádost a odpověď č.j. MMFM 71896/2019
29.05.2019Fotokopie programu zasedání ZMFMžádost a odpověď č.j. MMFM 76272/2019
05.06.2019Návrh obsahu změny č. 5 Územního plánu města Frýdku-Místkužádost a odpověď č.j. MMFM 76272/2019
05.06.2019Rybník v k. ú. Bruzovicežádost a odpověď č.j. MMFM 73567/2019
13.06.2019Systém automat. detekce hustoty provozužádost a odpověď č.j. MMFM 88295/2019
20.06.2019Pozemky do honitbyžádost a odpověď č.j. MMFM 86007/2019
04.07.2019Územní řízenížádost a odpověď č.j. MMFM 92731/2019
08.07.2019Žádosti o vydání OP, ŘP, PASžádost a odpověď č.j. MMFM 100554/2019
18.07.2019Umístění a provozování reklamních nosičůžádost a odpověď č.j. MMFM 103559/2019
02.08.2019Ochrana přírody a krajiny žádost a odpověď č.j. MMFM 106531/2019
09.08.2019IS, prodej pozemků v k. ú. Místek žádost a odpověď č.j. MMFM 116033/2019
03.09.2019Kontroly stacionárních zdrojů žádost a odpověď č.j. MMFM 122125/2019
04.09.2019Platby parkovného v zónách placeného stánížádost a odpověď č.j. MMFM 123390/2019
04.09.2019Informace k pozemku v k. ú. Frýdekžádost a odpověď č.j. MMFM 123605/2019
04.09.2019Seznam podaných nabídek VZžádost a odpověď č.j. MMFM 126999/2019
06.09.2019Vodní dílo k. ú. Skalicežádost a odpověď č.j. MMFM 129799/2019
12.09.2019Výstavba cesty k. ú. Lysůvkyžádost a odpověď č.j. MMFM 134004/2019
23.09.2019Mzdové náklady – pracovníci státní památkové péčežádost a odpověď č.j. 137923/2019
02.10.2019Stavba Pronto autosalonžádost a odpověď č.j. MMFM 45684/2019
03.10.2019Novostavba Pronto Camperžádost a odpověď č.j. MMFM 88399/2019
04.10.2019Novostavba Pronto Camperžádost a odpověď č.j. MMFM 112676/2019
04.10.2019Prodloužení vodovodu Rybí v Kozlovicíchžádost a odpověď č.j. MMFM 148290/2019
09.10.2019Implementace GDPRžádost a odpověď č.j. MMFM 148235/2019
01.11.2019Svoz odpadůžádost a odpověď č.j. MMFM 157680/2019
05.11.2019Náklady, údržba komunikacížádost a odpověď č.j. MMFM 153671/2019
11.11.2019Nálezová databáze ochrany přírodyžádost a odpověď č.j. MMFM 165651/2019
20.11.2019Informace o autoškoláchžádost a odpověď č.j. MMFM 150515/2019
28.11.2019Povolení vjezdu „Na Štěpnici“žádost a odpověď č.j. MMFM 174706/2019
05.12.2019Zaslání anonymizovaných rozhodnutí žádost a odpověď č.j. MMFM 180994/2019
06.12.2019Právní služby, anonymizované prac. smlouvyžádost a odpověď č.j. MMFM 178014/2019
20.12.2019Kopie nájemní smlouvyžádost a odpověď č.j. MMFM 194089/2019
20.12.2019Náklady, údržba komunikacížádost a odpověď č.j. MMFM 153671/2019
20.12.2019Výše průměrných platůžádost a odpověď č.j. MMFM 179476/2019
09.01.2020Poskytnutí Auditní zprávyžádost a odpověď č.j. MMFM 196670/2019