Rok 2011

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
5.1.2011žádost o informace – Azylový dům, Sportovní areály – Žádost – Azylový dům
 – Žádost – Sportovní areály
 – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
 – Odvolání proti rozhodnutí
 – Stížnost na nečinnost
 – Poskytnutí informace
 – Postoupení odvolání
6.1.2011žádost o informace – územní plán – Žádost + odpověď č.j. 2454
10.1.2011žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů – Žádost č.j. 4044
 – Odpověď
 – Příloha č. 1
 – Příloha č. 2
 – Příloha č. 3
 – Příloha č. 4
 – Příloha č. 5 a 6
 – Příloha č. 7
 – Příloha č. 8
 – Příloha č. 9
 – Příloha č. 10
 – Příloha č. 11
 – Příloha č. 12
 – Příloha č. 13
 – Příloha č. 14
 – Příloha č. 15
 
25.1.2011žádost o informace – parcely – Žádost + odpověď č.j. 11217
3.2.2011žádost o informace – počty zaměstnanců – Žádost  č.j. 19274
 – Odpověď
9.2.2011žádost o informace – sociální aktivity – Žádost + odpověď  Mgr. Hejzlarová
11.2.2011žádost o informace – řízení o odstranění stavby Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._18809
14.2.2011žádost o informace – územní plán – Žádost + odpověď č.j. 14902
17.2.2011žádost o informace – k zahájení správního řízení s firmou Pronto autosalon, s.r.o. – Žádost + odpověď
21.2.2011žádost o informace – přerušení řízení o odstranění stavby Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._22604
25.2.2011žádost o informace – stavba žádost_č.j._22768
– odpověď_č.j._22768
3.3.2011žádost o informace – složení ZM v od roku 1990 – Žádost  J. Lysek
 – Odpověď
3.3.2011zda bylo vydáno územní rozhodnutí-stavba parcela č. 1340/5zadost_a_odpoved_c.j._27296_2011.pdf
3.3.2011žádost o informace – správní řízení autosalon Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._28375
4.3.2011žádost o informace – koeficienty pozemků – Žádost + odpověď  č.j. 28294
4.3.2011žádost o informace – vysvětlení termínu „návrhové období“ – Žádost + odpověď  č.j. 28295
4.3.2011žádost o informace- podklady k trvalému vynětí pozemku žádost_a_odpověď_č.j._28446.pdf
7.3.2011žádost o informace -stavba – Žádost  č. j. 28876
 – Odpověď
7.3.2011žádost o informace – údržba zeleně – Žádost + odpověď  č.j. 29722
8.3.2011žádost o informaci – změna výměry pozemků_žádost_a_odpověď_č.j._29724.pdf
23.3.2011žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů – Žádost + odpověď  č.j. 36903
28.3.2011žádost o informace- doručení zásilky (Pronto)– žádost_a_odpověď_č.j._39045
28.3.2011žádost o informaci – Pronto – doručení oznámení o zahájení řízení– žádost_a_odpověď_č.j._39052
9.5.2011žádost o poskytnutí informací o elektronických právních informačních systémech – Žádost  č.j. 56342
 – Odpověď
10.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č.j. 60485
 – Odpověď
10.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č.j. 60489
 – Odpověď
10.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č.j. 60491
 – Odpověď
11.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č. j. 61798
 – Odpověď
12.5.2011žádost o poskytnutí kopie veškerých písemných výstupů, které byly pořízeny v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – Žádost  č.j. 60212
 – Odpověď
12.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č. j. 61804
 – Odpověď
12.5.2011žádost o informace – stavba Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._60487
12.5.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č.j. 61799
 – Odpověď
16.5.2011žádost o informaci – pokuta Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._61800
16.5.2011žádost o informaci – stavba Pronto žádost_a_odpověď  č.j._61764.pdf
25.5.2011žádost o informace – dodatečné povolení stavby Pronto– žádost_č.j._66199
– odpověď_č.j._66199
13.6.2011žádost o informace – stavba – Žádost  č.j. 74383
 – Odpověď
17.6.2011žádost o informace – správní řízení Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._76789
23.6.2011žádost o informace-řez ořešáku– žádost_č.j._74526.
– odpověď_č.j._74526.
1.7.2011žádost o informace – VSH – Žádost  č.j. 77343
 – Odpověď
4.7.2011žádost o informaci – stavba– žádost_č.j._28447.
– odpověď č.j._28447.
4.7.2011žádost o informaci – parcela 3341/9– žádost_a_odpověď_č.j._83348
22.7.2011žádost o informace – údržba zeleně – Žádost + odpověď  č.j. 91908
25.7.2011žádost o informaci – Pronto -pokuta– žádost_a_odpověď č.j._91591
25.7.2011žádost o informaci – autosalon Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._91592
26.7.2011žádost o informaci zadost_c.j._92115.pdf
 odpoved_na_c.j._92115.pdf
1.8.2011žádost o informace – požadavek na rozšíření areálu– žádost_a_odpověď_č.j._94391
9.8.2011žádost o informace – stavba– žádost_č.j._29722.
– odpověď_č.j._29722
9.8.2011žádost o infrormace – ořez stromu– žádost_č.j._91908.
– odpověd č.j._91908.
12.8.2011Služební cesta Ames– Žádost + odpověď
22.8.2011žádost o informace – kulturní památky – Žádost  č.j. 98923
 – Odpověď
30.8.2011žádost o informace – schválení ÚP Krásná – Žádost + odpověď  č.j. 105632
14.9.2011žádost o informace – údržba zeleně – Žádost + odpověď  č.j. 112688
16.9.2011žádost o informace – kontrolní prohlídka Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._113673
29.9.2011dodatečné povolení Novostavba autosalonu Pronto Camper – Žádost_č.j. 92115 
– Odpověď
18.10.2011žádost o informace – územní plán – Žádost + odpověď  č.j. 126533
18.10.2011žádost o informace – autosalon Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._126538
19.10.2011žádost o informace – kolaudační rozhodnutí – chata žádost_a_odpověď_č.j._126367
7.11.2011žádost o informace – Přezkum hospodaření Statutárního města
Frýdek-Místek za rok 2011
 – Žádost  č.j. 131251
 – Odpověď
9.11.2011žádost o informace – územní plán – Žádost + odpověď  č.j. 135793
15.11.2011žádost o informaci – zakázka pojistné ochrany žádost_a_odpovědi_č.j._137890.pdf
28.11.2011žádost o informace – MHD – Žádost + odpověď  A. Vrubel
   
21.11.2011žádost o informace – stížnosti podané firmou Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._140052
1.12.2011opatření k zabránění vzniku černé stavbyzadost_a_odpoved_c.j._144861.pdfodpoved_z_24.10.2012_144861_11.pdf
18.12.2011žádost o informace – fotokopie stížnosti Pronto– žádost_a_odpověď_č.j._152623– odpověď č.j. 152623-30840.pdf
19.12.2011zveřejnění souborů na internetových stránkách MMFM žádost_a_odpověď_č.j._152582.pdf
19.12.2011nařízení zastavení prací na stavbě autosalonu Prontozadost_a_odpoved_c.j._152649.11.pdf
19.12.2011povinnost vést stavební deník zadost_a_odpoved_c.j._152654.pdf
20.12.2011žádost o infromace – fotokopie stížnosti Pronto žádost_č.j._152623.pdf
– odpověď_č.j._152623.pdf