Rok 2012

9.1.2012kontrolní prohlídkyzadost_a_odpoved_c.j._3858.pdf
11.1.2012investice v roce 2012 spojené s bezbariérovostízadost_a_odpoved_horizont č.j. 758
13.1.2012zveřejnění souborů na internetových stránkách MMFM_žádost_a_odpověď_č.j._6005.pdf
16.1.2012stavební projekty města pro rok 2012, financované z rozpočtu města zadost_business_media  č.j. 6676
odpoved_business_media
příloha č._1
příloha_č._2
příloha_č._3
příloha_č._4
příloha_č._5
příloha_č._6
příloha_č._7
příloha_č._8
příloha_č._9
příloha_č._10
příloha_č._11
příloha_č._12
příloha_č._13
příloha_č._14
příloha_č._15 
17.1.2012žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtůzadost_ama_s.r.o. č.j.7094
odpoved_ama_s.r.o.
– Příloha č. 1
 – Příloha č. 2
 – Příloha č. 3
 – Příloha č. 4
 – Příloha č. 5
 – Příloha č. 6
 – Příloha č. 7
 – Příloha č. 8
 – Příloha č. 9
 – Příloha č. 10
 – Příloha č. 11
 – Příloha č. 12
 – Příloha č. 13
 – Příloha č. 14
 – Příloha č. 15
24.1.2012žádost o poskytnutí všech informací poskytnutých XXXx. Xxxxxxxxx a p. Komůrkové  žádost_a_odpověď_č.j._10312.
30.1.2012umístění dopravního značení podél silnice III/4861 mezi obcemi Kozlovice a Hukvaldy včetně vláčku Podhoráčkužádost_Kasperčík č.j 9466
odpověď_Kasperčík č.j. 9466
7.2.2012složení rady 1990-2010zadost_a_odpoved_z_7.2.2012.pdf
8.2.2012složení Zastupitelstva, Rady a starostů v období 1990 – 2012žádost,odpověď_Vobecká
příloha_Vobecká
10.2.2012autosalon Pronto Camperžádost_č.j.17612
odpověď č.j._17612_
10.2.2012seznam členů Rady města FM ve volebních obdobích 1990-2010žádost_Hlouškova
odpověď_Hloušková
14.2.2012Strategický plán rozvoje FM, workshop,oddělení strategickéhorozvoje, výběrové řízenížádost_č.j._19300
odpověď_č.j._19300
17.2.2012řízení o prohlášení  vybraných objektů textilní výroby na území města FM za kulturní památkužádost_a_odpověď_č.j._20729
20.2.2012výpočet výměry pro trvalé odnětí půdy – autosalon Pronto zadost_o_informaci_c.j._20774.pdf
odpověď_č.j._20774_z_18.5.2012.pdf
odpoved_c.j._20774.12 z 7.8.2012.pdf
odpoved_z_24.10.2012_k_c.20774.pdf
20.2.2012změny a doplňky č. 1 územního plánu žádost_a_odpověď_č.j._21248.pdf
24.2.2012Zpravodajzadost_a_odpoved_c.j._23006_2012.pdf
24.2.2012předložení spisu KÚ MSKžádost_č.j._23209
odpověď_č.j._23209
5.3.2012osoba oprávněná kontrolovat stav zeleně žádost_a_odpověď_č.j._26864.pdf
7.3.2012výpis z prezenční listiny ZM FMzadost_a_odpoved_c.j._27409_12.pdf
15.3.2012podjatost úřední osoby Ing. Foniakové žádodst_a_odpov č.j._31692.pdf
16.3.2012Víceúčelová sportovní halažádost_a_odpověď_č.j._32085.pdf
19.3.2012internetová televize MSK žádost_a_odpověď_č.j._32442.pdf
26.3.2012změny a doplňky k Územnímu plánu žádost_a_odpověď_č.j._35948.pdf
26.3.2012prošetření plnění podmínek územního rozhodnutízadost_a_odpoved_c.j._35956.pdf
26.3.2012podjatost Ing. Foniokové žádost_č.j._35944.pdf
odpověď_č.j._35944.pdf
28.3.2012dluhy na poplatcích žádost_a_odpověď_č.j._36483.pdf
11.4.2012výpočet indexu zastavěné plochy žádost_a_odpověď_č.j._42520.pdf
11.4.2012ve kterém období byly změny a doplňky č. 1 územního plánu žádost_a_odpověď_č.j._42523.pdf
11.4.2012kdy nabyly změny a dopňky č. 1 územního plánu právní moci žádost_a_odpověď_č.j._42526.pdf
18.4.2012přípustné-nepřípustné využití pozemkůžádost_a_odpověď_č.j._45082.pdf
26.4.2012stavba rod. domku na parc.č.580/2 v k.ú.Skalicezadost_a_odpoved_c.j._48642.pdf
27.4.2012počet odvolánízadost_a_odpoved_c.j._50583.pdf
zadost_a_odpoved_27_4_2012.pdf
27.4.2012změna užívání místnosti na nekomerční ruční myčkuzadost_a_odpoved_c.j._49505.pdf
30.4.2012audit bytového domu na Ostravské u. 882 žádost_a_dopověď_č.j._49644.pdf
2.5.2012autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._50484.pdf
   
2.5.2012odstavné a parkovací plochyzadost_a_odpoved_c.j._50480.pdf
3.5.2012změna užívání místnostizadost_a_odpoved_c.j._50816.pdf
7.5.2012kolaudační rozhodnutízadost_a_odpoved_c.j._52251.pdf
7.5.2012informace k parc. č. 3341/8,3341/9,3341/10,3341/13,3341/15zadost_a_odpoved_c.j._52210_.pdf
9.5.2012výstavba stavby autosalonu Pronto bez platného stavebního povolenízadost_a_odpoved_c.j._52704.pdf
16.5.2012poskytnutí souboru všech informací úřademzadost_c.j.55399_odpoved_c.j.62340.pdf
24.5.2012fotokopii rozhodnutí o výši pokuty Prontozadost_a_odpoved_c.j._59933_12.pdf
30.5.2012činnost MMFM v domě Frýdlantská 158, FMzadost_a_odpoved_c.j._61872
19.6.2012fotokopie rozhodnutí č.j. ..zadost_a_odpoved_c.j._71007_12.pdf
25.6.2012rozdělení města: obvody, odbory,oddělení, zaměstnanci,kompetence..zadost_a_odpoved_c.j._74450.pdf
25.6.2012autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._73429.pdf
25.6.2012územní plán – plochy občanského vybavení komerčního typu plošně..zadost_a_odpoved_c.j._73432.pdf
13.7.2012autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._80041.pdf
13.7.2012autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._80039.pdf
16.7.2012stížnosti na SÚ FMzadost_a_odpoved_c.j._80882.pdf
6.8.2012kanalizační přípojkyzadost_a_odpoved_c.j._89212.pdf
28.8.2012funkce domovníka v domě č.p. 158zadost_a_odpoved_c.j._97492.2012.pdf
30.8.2012úřední záznam ve věci podjatostizadost_a_odpoved_c.j._98925.12.pdf
30.8.2012kontrolní prohlídka autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._98914
30.8.2012kanalizační přípojkazadost_a_odpoved_c.j._98915.pdf
10.9.2012kontrolní prohládka autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._102791.pdf
10.9.2012přípojka dešťové kanalizace-Prontozadost_a_odpoved_c.j._102786.pdf
17.9.2012kanalizační přípojka-Prontozadost_a_odpoved_c.j._105745.pdf
2.10.2012definice staveb autobazary a prac. činnosti-Prontozadost_a_odpoved_c.j._112807.pdf
22.10.2012písemnosti firmě Prontozadost_a_odpoved_c.j._119640_12.pdf
22.10.2012autosalon Prontozadost_a_odpoved_c.j._119644.pdf
29.10.2012stavby bez platného povolenízadost_a_odpoved_c.j._122395.pdf
29.10.2012přezkum rozhodnutízadost_a_odpoved_c.j._122397.pdf
30.10.2012hromadná dopravazadost_a_odpoved_c.j._122666_12.pdf
8.11.2012zásobník investic 2013zasobnik_investic_2013.pdf
12.11.2012žádost o vyloučení odkladného účinkuzadost_a_odpoved_c.j._128681_12.pdf
odpoved_z_14.1.2013.pdf
16.11.2012rozhodnutí KÚ MSKzadost_a_odpoved_c.j._130923.pdf
23.12.2012fotokopii z kontrolní prohlídkyzadost_a_odpoved_c.j._145804_12.pdf
26.11.2012fotokopie písemnostizadost_a_odpoved_c.j._134569_12.pdf
26.11.2012fotokopie písemnostizadost a odpoved_c.j._134571_12.pdf
13.12.2012doručení a převzetí rozhodnutí KÚ MSKzadost_a_odpoved_c.j._142242.pdf
28.12.2014Prontozadost_a_odpoved_c.j._145803_2012.pdf
31.12.2012přestupek J.Vzientekzadost_a_odpoved_c.j._145887.pdf
31.12.2012přestupek S.Recmanzadost_a_odpoved_c.j._145886.pdf