Rok 2021

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
17.02.2021Dodržování vládních omezenížádost a odpověď MMFM 15781/2021
25.02.2021Rekonstrukce obj. výměníku Malý Koloredovžádost a odpověď MMFM 19361/2021
03.03.2021Zřízení příspěvkových organizací, aj., žádost a odpověď MMFM 20644/2021
08.03.2021Zápis z veřejnosprávní kontrolyžádost a odpověď MMFM 19198/2021
08.03.2021Zápis z veřejnosprávní kontrolyžádost a odpověď MMFM 19200/2021
08.03.2021Zápis z veřejnosprávní kontrolyžádost a odpověď MMFM 19202/2021
10.03.2021Vydaná rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 3060/2021
12.03.2021Reklamní a informační zařízenížádost a odpověď MMFM 22591/2021
12.03.2021Rekonstrukce obj. výměníku Malý Koloredovžádost a odpověď MMFM 24393/2021
19.03.2021Registr vozidel žádost a odpověď MMFM 33105/2021
07.04.2021Zápis z veřejnosprávní kontroly – Beskydská šachová škola žádost a odpověď MMFM 40824/2021
07.04.2021Finanční kontroly žádost a odpověď MMFM 32708/2021
07.04.2021Investiční plány města, obcí a krajů pro rok 2021žádost a odpověď MMFM 36733/2021
12.04.2021Platy ředitelů příspěvkových organizacížádost a odpověď MMFM 42444/2021
15.04.2021Soustava veřejného osvětlení žádost a odpověď MMFM 42407/2021
15.04.2021Rekonstrukce tech. objektu ve F-M na bytový dům žádost a odpověď MMFM 51012/2021
03.05.2021Poskytnutí finančních prostředků HC Frýdek-Místek 2015, s.r.o. žádost a odpověď MMFM 54321/2021
04.05.2021Protihlukové zábrany k tepelným čerpadlůmžádost a odpověď MMFM 40982/2021
07.05.2021Služební cesta primátora MMFM žádost a odpověď MMFM 57784/2021
21.05.2021Informace o odboru ŽÚžádost a odpověď MMFM 67417/2021
28.05.2021Kanalizace Skalicežádost a odpověď MMFM 65912/2021
15.06.2021Odborná způsobilost k řízení motor. vozidelžádost a odpověď MMFM 74124/2021
15.06.2021Spolupráce SMFM žádost a odpověď MMFM 81561/2021
02.07.2021Změna zařazení pozemků v rámci územního plánovánížádost a odpověď MMFM 77749/2021
02.07.2021Odměny ředitelům základních školžádost a odpověď MMFM 85684/2021
26.08.2021Nájemní a kupní smlouvy 2016-2020žádost a odpověď MMFM 116232/2021
01.09.2021Informační koncepcežádost a odpověď MMFM 110658/2021
13.09.2021Zápisy z KD na stavbě obchvatužádost a odpověď MMFM 130909/2021
16.09.2021Návrhy na opravy chodníků a cestžádost a odpověď MMFM 130910/2021
16.09.2021Materiály z 85. RM FMžádost a odpověď MMFM 129496/2021
17.09.2021Trestní sankcežádost a odpověď MMFM 130856/2021
24.09.2021Vyčíslení nákladů Zpravodaježádost a odpověď MMFM 131368/2021
27.09.2021Pronájem budov Radniční 10, Radniční 9žádost a odpověď MMFM 133776/2021
27.09.2021Sociální fondžádost a odpověď MMFM 134627/2021
27.09.2021Kopie hlasového záznamu z jednání FVžádost a odpověď MMFM 136446/2021
27.09.2021Kopie hlasového záznamu z jednání KVžádost a odpověď MMFM 136448/2021
30.09.2021Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, k. ú. Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 127858/2021
01.10.2021Agenda – ochrana léčených osobžádost a odpověď MMFM 136420/2021
04.10.2021Seznam nemovitých věcí – nájem SMFM
od třetích osob 
žádost a odpověď MMFM 140717/2021
04.10.2021Elektrická energie 2022, 2023žádost a odpověď MMFM 138977/2021
04.10.2021Kopie znaleckého posudkužádost a odpověď MMFM 140001/2021
26.10.2021Návrh na změnu územního plánu – stanoviskožádost a odpověď MMFM 144887/2021
03.11.2021Audit prodeje nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Místekžádost a odpověď MMFM 155347/2021
05.11.2021Žádost o kopie dokumentů – stavba RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 145311/2021
16.11.2021Žádost o kopie dokumentů žádost a odpověď MMFM 149718/2021
16.11.2021Evidence přestupků žádost a odpověď MMFM 157603/2021
16.11.2021Údaje o úřednících žádost a odpověď MMFM 165550/2021
18.11.2021Kopie dokumentu – výzva k ořezu přerostlé zeleněžádost a odpověď MMFM 170588/2021
24.11.2021Informace k šíření epidemie žádost a odpověď MMFM 153683/2021
06.12.2021Kopie dokumentů – RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 173860/2021
06.12.2021Prodej a nabytí nemovitostí Malý Koloredovžádost a odpověď MMFM 179121/2021
06.12.2021Krizový štáb městažádost a odpověď MMFM 182516/2021
10.12.2021Kanalizace Skalicežádost a odpověď MMFM 179529/2021
16.12.2021Stavební povolenížádost a odpověď MMFM 142679/2021
21.12.2021Charakter využití pozemkůžádost a odpověď MMFM 192566/2021
21.12.2021Vynaložené fin. prostředky – Neposedné tlapky, z. s.žádost a odpověď MMFM 188417/2021
22.12.2021Kopie dokumentů – klimatizace RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 185850/2021
28.12.2021Vyúčtování dotace Sweetsen fest za rok 2021, 2019, 2018žádost a odpověď MMFM 193383/2021
14.01.2022Poskytnutí investičních plánůžádost a odpověď MMFM 196721/2021