Rok 2022

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
21.01.2022Změny územního plánu městažádost a odpověď MMFM 4414/2022
09.02.2022Kopie dokumentů – fotbalový spolekžádost a odpověď MMFM 5418/2022
10.02.2022Reklamní zařízení – zastávky MHDžádost a odpověď MMFM 12113/2022
10.02.2022Kopie dokumentů – vsakovací objekt dešťových vod u RD, Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 3838/2022
11.02.2022Kopie vydaných rozhodnutí v rámci ÚŘ, SŘžádost a odpověď MMFM 3762/2022
18.02.2022Informace o honitbáchžádost a odpověď MMFM 22724/2022
24.02.2022Instalace venkovní klimatizační jednotky RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 18999/2022
24.02.2022Informace o vyvlastňovacích řízeníchžádost a odpověď MMFM 25809/2022
09.03.2022Stacionární radaržádost a odpověď MMFM 26796/2022
06.04.2022Žádost o dodatečné povolení stavby u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 28288/2022
06.04.2022Informace SmVaKžádost a odpověď MMFM 38157/2022
29.04.2022Vsakovací objekt dešťových vod RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 50268/2022
29.04.2022Stavební povolení pro stavbu dálnice „R48 Frýdek-Místek, obchvat“žádost a odpověď MMFM 51529/2022
06.05.2022Myslivecká statistika 2007 – 2022žádost a odpověď MMFM 65485/2022
16.05.2022Stavba Frýdek FM 7461 – vývod Bruzovská, NNv, NNkžádost a odpověď MMFM 59684/2022
18.05.2022Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 58434/2022
12.07.2022Kopie vydaných rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 53026/2022
25.07.2022Informace na cloudovém uložišti MMFMžádost a odpověď MMFM 95925/2022
25.07.2022Fotbalový spolek – zápisy, dokumenty z kontrol žádost a odpověď MMFM 106974/2022
25.07.2022Informace týkající se komisí, přístupy do složek na cloudovém uložištižádost a odpověď MMFM 109712/2022
25.07.2022Reprezentativní výdaje, věcné dary žádost a odpověď MMFM 107033/2022
11.08.2022Chodník na ul. J. Jabůrkové – kopie projektužádost a odpověď MMFM 108791/2022
11.08.2022Rozhodnutí ve věci přestupku proti občanskému soužitížádost a odpověď MMFM 116748/2022
11.08.2022Kopie vydaných rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 108994/2022
11.08.2022Vsakovací objekt dešťových vodu u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 112608/2022
12.08.2022Profesionální úřední komunikace žádost a odpověď MMFM 114419/2022
02.09.2022Opravy fotbalového hřiště v Lískovcižádost a odpověď MMFM 120654/2022
02.09.2022Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 125305/2022
02.09.2022Vydaná rozhodnutí k objektu v Kozlovicíchžádost a odpověď MMFM 126452/2022
06.09.2022Finanční transakce Čisté Beskydy, z. s. žádost a odpověď MMFM 124543/2022
06.09.2022Zpráva o kontrolách Finančního výboru žádost a odpověď MMFM 123479/2022
06.09.2022Informace Milostivé létožádost a odpověď MMFM 124536/2022
16.09.2022Materiály RM – Pronájem plochy na ul. Hornížádost a odpověď MMFM 131438/2022
19.09.2022Vydávání periodikžádost a odpověď MMFM 134061/2022
05.10.2022Bezesmluvní užívání části pozemku, k. ú. Místekžádost a odpověď MMFM 147627/2022
24.10.2022Rozhodnutí, záznam místního šetřenížádost a odpověď MMFM 153568/2022
09.11.2022Kopie krycího listu a kalkulačního modelužádost a odpověď MMFM 173042/2022
09.11.2022Kopie rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 155944/2022
18.11.2022Dokumentace k budověžádost a odpověď MMFM 169144/2022
18.11.2022Sdělení na základě výsledků z veřejnosprávní kontrolyžádost a odpověď MMFM 170109/2022
24.11.2022Dokumentace – nebytový prostor na ul. K Hájkužádost a odpověď MMFM 161766/2022
24.11.2022Dokumenty týkající se odkoupení pozemků – Černá cestažádost a odpověď MMFM 180991/2022
24.11.2022Veřejnosprávní kontrolažádost a odpověď MMFM 173891/2022
02.12.2022Dokumenty týkající se odkoupení pozemků – Černá cesta (2)žádost a odpověď MMFM 180991/2022
06.12.2022Závazné stanovisko HZSžádost a odpověď MMFM 182450/2022
06.12.2022Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 176420/2022
09.12.2022Maximální ceny jízdného v MHDžádost a odpověď MMFM 193307/2022
05.01.2023Stavební povolení, kolaudace garáže ve Frýdku-Místkužádost a odpověď MMFM 196112/2022
06.01.2023Podněty a doplňující otázky – fotbalový klub Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 193770/2022
09.01.2023Etický kodex úředníků žádost a odpověď MMFM 202081/2022
09.01.2023Zápisy z jednání Finančního výboru, Kontrolního výboru, Sportovní komise, Výboru pro sportžádost a odpověď MMFM 202475/2022
09.01.2023Finanční prostředky – Ukrajinažádost a odpověď MMFM 201573/2022
17.01.2023Zápisy komisí, výborů žádost a odpověď MMFM 197466/2022
18.01.2023Stížnosti na parkování v pěší zóněžádost a odpověď MMFM 196116/2022
20.01.2023Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavicežádost a odpověď MMFM 202884/2022
20.01.2023Tepelné čerpadlo/klimatizace RD Frýdekžádost a odpověď MMFM 202026/2022
20.01.2023Informace k pozemku v k. ú. Frýdek – užívací vztahy, nájemní smlouvy, výpůjčkyžádost a odpověď MMFM 200821/2022